Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

DYRYGENTURA - Dyrygentura symfoniczno-operowa - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Przygotowuje dyrygentów orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. Celem studiów jest opanowanie warsztatu wykonawczego, czyli dyrygenckiego, i podstawowego repertuaru symfonicznego, operowego, oratoryjnego, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2020/2021:

  • prof. Tomasz Bugaj
  • dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC
  • prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • dyrygowanie przygotowanym utworem – przesłanie nagrania audio-wideo
  • dyrygowanie – rozmowa on-line

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)