Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

DYRYGENTURA - Dyrygentura symfoniczno-operowa - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest opanowanie warsztatu wykonawczego, czyli dyrygenckiego, i podstawowego repertuaru, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Absolwent jest profesjonalnym dyrygentem z wiedzą obejmującą zagadnienia teoretyczne oraz podstawy kompozycji.

Przygotowuje dyrygentów orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. 

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2020/2021:

  • prof. Tomasz Bugaj
  • dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC
  • prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • dyrygowanie przygotowanym utworem – przesłanie nagrania audio-wideo,
  • rozmowa kwalifikacyjna on-line

Zakres materiału

  • dyrygowanie jednym utworem

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)