Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - dyrygentura chóralna - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej.

Studia magisterskie na specjalności dyrygentura chóralna trwają 4 semestry. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do wykonywania zawodu dyrygenta w zespołach chóralnych i wokalno-instrumentalnych, oraz posiada kompetencje do szeroko pojętej działalności animatora kultury muzycznej.

Pedagodzy prowadzący przedmiot dyrygentura w roku akademickim 2020/21:

 • prof. dr hab. Bogdan Gola, as. mgr Wojciech Pławner (współpraca)
 • prof. dr hab. Ewa Marchwicka
 • prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
 • prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
 • prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski,
 • dr hab. Dariusz Zimnicki prof. UMFC
 • ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
 • ad. dr Tomasz Hynek

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • dyrygentura chóralna – przesłanie nagrań audio-wideo
 • emisja głosu – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • fortepian – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

 • dyrygentura chóralna nagranie prezentacji dyrygenckiej (czas trwania 5-7 minut):
  • dla absolwentów specjalności Prowadzenie Zespołów Muzycznych – wybrany przez kandydata fragment dyplomu licencjackiego lub koncertu,
  • dla absolwentów innych specjalności – prezentacja techniki manualnej do muzyki z dowolnej ścieżki dźwiękowej,
 • emisja głosu wykonanie utworu wokalnego z repertuaru muzyki poważnej, z akompaniamentem lub towarzyszeniem podkładu muzycznego (również wersji dostępnej w sieci). Dopuszczalne jest również wykonanie a capella,
 • fortepian - wykonanie przygotowanego programu złożonego z 2 utworów:
  • etiuda lub utwór polifoniczny,
  • allegro sonatowe (część sonaty lub koncertu) lub utwór dowolny.

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)