Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

INSTRUMENTALISTYKA - pedagogika instrumentalna - gra na klarnecie, drugi stopień, Białystok

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli licencjat i chcą dalej doskonalić swe umiejętności w grze na instrumencie, poszerzać repertuar solowy w swych specjalnościach oraz rozwijać umiejętności pracy w zespołach kameralnych i orkiestrowych. Przygotowują muzyków do samodzielnej pracy estradowej.

Absolwent posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania gry w swojej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów Instrumentalistyka drugiego stopnia jest wykwalifikowanym muzykiem mogącym podjąć studia trzeciego stopnia oraz brać czynny udział w życiu koncertowym.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty kierunkowe:

 • klarnet:
  • prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński
  • dr Wojciech Dunaj
  • dr Krzysztof Grzybowski
  • mgr Adrian Janda

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • instrument – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

 • występ artystyczny (do 30 min.) – przesłanie nagrania audio-wideo, w programie:
  • forma cykliczna,
  • utwór dowolny.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)