Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

WOKALISTYKA - pedagogika wokalna - śpiew solowy - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, Białystok

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów pedagogika wokalna - śpiew solowy:

 • jest przygotowany do profesjonalnej pracy zawodowej: śpiewaka solisty, chórzysty oraz członka zespołu kameralnego;
 • posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiczno-psychologicznych, dających kwalifikacje do nauczania w zakresie śpiewu solowego na wszystkich etapach edukacji muzycznej;
 • otrzymuje tytuł magistra.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy śpiew solowy:

 • prof. dr hab. Cezary Szyfman
 • dr hab. Marta Wróblewska
 • dr hab. Adam Zdunikowski
 • dr Aleksander Teliga

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • śpiew – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

 • śpiew – kandydat zobowiązany jest do zaprezentowania obowiązkowo trzech z poniższych elementów:
  • operowa aria barokowa lub klasyczna z recytatywem,
  • operowa aria romantyczna lub współczesna,
  • aria oratoryjno-kantatowa,
  • pieśni z różnych stylistycznie epok (co najmniej jedna w języku polskim).

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)