Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

DYRYGENTURA - Dyrygentura symfoniczno-operowa, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest opanowanie warsztatu wykonawczego, czyli dyrygenckiego, i podstawowego repertuaru, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Absolwent jest profesjonalnym dyrygentem z wiedzą obejmującą zagadnienia teoretyczne oraz podstawy kompozycji.

Przygotowuje dyrygentów orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. 

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • prof. Tomasz Bugaj
 • prof. dr hab. Szymon Kawalla
 • dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z różnych epok i czytanie partytur
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Zakres materiału

 • dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z różnych epok – komisja egzaminacyjna wybiera fragmenty utworów, którymi dyryguje kandydat,
 • czytanie partytur – czytanie a vista z uwzględnieniem różnych kluczy i transpozycji,
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny – sprawdzenie słuchu wysokościowego, słuchu harmonicznego, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej oraz umiejętności biegłego czytania nut głosem i korekty błędów.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 304 do dnia 24.06.2019 r. do godziny 14.00

 • nazwiska trzech kompozytorów oraz tytuły przygotowanych utworów z różnych epok
  (o utworze, którym będzie dyrygował kandydat decyduje komisja egzaminacyjna).