Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

DYRYGENTURA - dyrygentura symfoniczno-operowa, staż artystyczny

Poziom kształcenia: staż artystyczny Forma studiów: staż artystyczny

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-09-01 do 2019-09-15 23:59:00

Opis

Zajęcia indywidualne w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej. Celem stażu jest poszerzenie wiedzy i doświadczenia z w/w dziedziny.

Wykładowcy:

  • prof. dr hab. Szymon Kawalla
  • prof. Tomasz Bugaj
  • dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC
  • prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki

Zasady kwalifikacji

  • przesłanie nagrania DVD z koncertu lub próby z orkiestrą
lub
  • przystąpienie do egzaminu i zadyrygowanie utworem symfonicznym, który należy zgłosić na adres w1@chopin.edu.pl na miesiąc przed terminem egzaminu.

Terminy egzaminów

ustalane indywidualnie

Dodatkowe informacje

Limit miejsc

  • 10 osób

Opłata

  • dyrygentura symfoniczno-operowa (w tym z dwoma akompaniatorami) 15 250 zł za 30 godzin dydaktycznych