Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI - Kompozycja, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Absolwent jest profesjonalnym kompozytorem z wiedzą obejmującą zagadnienia muzyki komputerowej.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2019/2020:

  • prof. dr hab. Krzysztof Baculewski
  • prof. dr hab. Marcin Błażewicz
  • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
  • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
  • dr hab. Dariusz Przybylski

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

  • przegląd (w obecności kandydata) minimum pięciu prac kompozytorskich – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 304 do dnia 24.06.2019 r. do godziny 14.00

  • minimum pięć samodzielnych prac kompozytorskich, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną