Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI - kompozycja, staż artystyczny

Poziom kształcenia: staż artystyczny Forma studiów: staż artystyczny

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-09-01 do 2019-09-15 23:59:00

Opis

Zajęcia indywidualne w zakresie kompozycji. Celem stażu jest poszerzenie wiedzy i doświadczenia z w/w dziedziny.

Wykładowcy:

  • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
  • prof. dr hab. Krzysztof Baculewski
  • prof. dr hab. Marcin Błażewicz
  • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
  • dr hab. Dariusz Przybylski

Zasady kwalifikacji

  • przesłanie min. 3  kompozycji w formie papierowej

Terminy egzaminów

ustalane indywidualnie

Dodatkowe informacje

Limit miejsc

  • 10 osób

Opłata

  • 6 333 zł za 30 godzin dydaktycznych