Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział II - Fortepianu, Klawesynu i Organów

INSTRUMENTALISTYKA - gra na fortepianie, pierwszy stopień, rekrutacja dodatkowa

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-08-14 do 2019-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność gra na fortepianie kształci pianistów w zakresie gry solowej, uwzględniając też zagadnienia związane z kameralistyką oraz pedagogiką. Przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Umożliwia nabycie uprawnień pedagogicznych. Przedmioty kierunkowe to m.in. fortepian, kameralistyka i improwizacja.

W roku akademickim 2019/2020 przedmiot kierunkowy fortepian prowadzony będzie w klasach:

 • prof. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj
 • prof. dr hab. Elżbiety Karaś
 • prof. dr hab. Jerzego Sterczyńskiego
 • dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. UMFC
 • dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof. UMFC
 • dr hab. Agnieszki Przemyk-Bryły, prof. UMFC
 • st. wykł. dr hab. Pawła Kamińskiego
 • wykł. Janusza Olejniczaka
 • wykł. Karola Radziwonowicza

przy współpracy:

 • ad. dr Tomasza Lupy
 • ad. dr Konrada Skolarskiego
 • ad. dr Karoliny Nadolskiej
 • ad. dr Moniki Quinn
 • as. Macieja Woty

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • instrument – wykonanie przygotowanego programu, zgodnie z wyborem dokonanym przez komisję
 • przygotowanie zadanego utworu – w czasie 40 minut
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • rozmowa kwalifikacyjna

Zakres materiału 

 • fortepian:
  • J.S. Bach – preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
  • sonata klasyczna,
  • dwie etiudy o różnej problematyce, w tym jedna Fryderyka Chopina z wyłączeniem Etiudy cis-moll op. 25 nr 7 i Etiudy es-moll op. 10 nr 6,
  • większy utwór romantyczny,
  • utwór dowolny,
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,
 • rozmowa kwalifikacyjna
  •  w zakresie wybranej specjalności oraz ogólnej wiedzy o kulturze

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.09.2019 - 13.09.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 305 do dnia 05.09.2019 r. do godziny 14.00

 • program egzaminu wstępnego