Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział II - Fortepianu, Klawesynu i Organów

INSTRUMENTALISTYKA - gra na fortepianie, drugi stopień, język wykładowy-angielski

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia uruchamiane przy liczbie co najmniej 3 osób, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne.

Kształci wirtuozów gry na fortepianie i przygotowuje do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w zakresie gry solowej i kameralistyki. Uwzględnia propedeutykę gry na klawesynie lub organach. Umożliwia poznanie historii polskiej kultury, szczególnie kultury muzycznej oraz historii pianistyki polskiej. Przedmioty kierunkowe to m.in. fortepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budowa z zasadami strojenia i konserwacji instrumentu, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej.

W roku akademickim 2019/2020 przedmiot kierunkowy fortepian prowadzony będzie w klasach:

 • prof. dr hab. Alicji Palety-Bugaj,
 • prof. dr hab. Elżbiety Karaś,
 • prof. dr hab. Jerzego Sterczyńskiego,
 • dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prof. UMFC
 • dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, prof UMFC
 • dr hab. Agnieszki Przemyk-Bryły, prof UMFC
 • st. wykł. dr hab. Pawła Kamińskiego,
 • wykł. Janusza Olejniczaka,
 • wykł. Karola Radziwonowicza

przy współpracy:

 • ad. dr Tomasza Lupy,
 • ad. dr Konrada Skolarskiego,
 • ad. dr Karoliny Nadolskiej,
 • ad. dr Moniki Quinn,
 • as. Macieja Woty.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • sprawdzian z gry na instrumencie

Zakres materiału

 • wykonanie z pamięci dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (prezentacja 45 minut, utwory do wyboru przez komisję egzaminacyjną)

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 305 do dnia 24.06.2019 r. do godziny 14.00 

 • program egzaminu wstępnego