Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział III - Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na gitarze, staż artystyczny

Poziom kształcenia: staż artystyczny Forma studiów: staż artystyczny

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-09-01 do 2019-09-15 23:59:00

Opis

Zakres tematyczny stażu:

 • zajęcia indywidualne w zakresie gry na instrumencie,
 • zajęcia indywidualne w zakresie gry na instrumencie z udziałem akompaniatora,
  których celem jest doskonalenie warsztatu wykonawczego i rozwoju osobowości artystycznej.

Wykładowcy:

 • dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC
 • dr Leszek Potasiński

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia stażu artystycznego jest pozytywny wynik egzaminu końcowego potwierdzający udoskonalenie umiejętności gry na instrumencie.

Kryteria oceny końcowej:

 • prawidłowa emisja dźwięku
 • prawidłowa intonacja
 • umiejętność zróżnicowania stylistycznego zaprezentowanego programu
 • co najmniej poprawny poziom techniki instrumentalnej

individual classes in instrument playing with accompaniment

Zasady kwalifikacji

 • recital
Zakres materiału:
 • 20-25 minutowy program o zróżnicowanej formie i treści, zaakceptowany przez pedagoga, u którego zamierza uczyć się stażysta (program należy złożyć w pok. 310 do 13.09.2019r.)

Terminy egzaminów

ustalane indywidualnie

Dodatkowe informacje

Limit miejsc

 • 38 osób dla specjalności: gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na fagocie, gra na flecie, gra na klarnecie, gra na oboju, gra na puzonie, gra na rogu, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na tubie, gra na akordeonie, gra na harfie, gra na gitarze, gra na perkusji

Opłata

 • 7 481 zł za 30 godzin dydaktycznych