Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział III - Instrumentalny

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - jazz i world music, gra na fortepianie, staż artystyczny

Poziom kształcenia: staż artystyczny Forma studiów: staż artystyczny

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-09-01 do 2019-09-15 23:59:00

Opis

Zakres tematyczny stażu:

 • zajęcia indywidualne w zakresie gry na instrumencie,
  których celem jest doskonalenie warsztatu wykonawczego i rozwoju osobowości artystycznej

Wykładowcy:

 • dr hab. Włodzimierz Pawlik

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia stażu artystycznego jest pozytywny wynik egzaminu końcowego potwierdzający udoskonalenie umiejętności gry na instrumencie.

Kryteria oceny końcowej:

 • prawidłowa emisja dźwięku
 • prawidłowa intonacja
 • umiejętność zróżnicowania stylistycznego zaprezentowanego programu
 • co najmniej poprawny poziom techniki instrumentalnej
 • prezentacja możliwości improwizacyjnych

Zasady kwalifikacji

 • recital
Zakres materiału:
 • 20-25 minutowy program o zróżnicowanej formie i treści, zaakceptowany przez pedagoga, u którego zamierza uczyć się stażysta (program należy złożyć w pok. 310 do 13.09.2019r.)

Terminy egzaminów

ustalane indywidualnie

Dodatkowe informacje

Limit miejsc

 • 6 osób na specjalnościach kierunku JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Opłata

 • 7 481 zł za 30 godzin dydaktycznych