Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział III - Instrumentalny

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - jazz i world music, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Adresatem studiów są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian. Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań. Specjalność wyodrębnia cztery profile, które dzięki konstrukcji planów studiów przenikają się i uzupełniają. Przedmioty dedykowane każdemu z profili ujęte są w planie studiów w rozszerzeniach przedmiotów kierunkowych:

 • ROZSZERZENIE I JAZZ – PROFIL WYKONAWCZY
 • ROZSZERZENIE II JAZZ – PROFIL WYKONAWCZO-AUTORSKI
 • ROZSZERZENIE III JAZZ – PROFIL WYKONAWCZO-PRODUCENCKI
  (w roku akademickim 2019/2020 rekrutacja na rozszerzenie III zostaje zawieszona z powodów technicznych)
 • ROZSZERZENIE IV WORLD MUSIC

Wszystkie rozszerzenia mają jednakową ilość godzin (330 godz. w cyklu kształcenia) i punktów ECTS (16 w cyklu kształcenia). Każde rozszerzenie może być uzupełniane w ramach fakultetów (54 pkt ECTS w cyklu kształcenia) o grupowe przedmioty branżowe wpisane do pozostałych rozszerzeń oraz Katalogu Przedmiotów Fakultatywnych UMFC.

Proponowane zajęcia bazujące głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach z renomowanymi artystami, kontaktach z przedstawicielami środowiska dadzą studentowi możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi i twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną. Studenci zostaną wyposażeni w znakomitą technikę oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.

Wykaz osób prowadzących swoje klasy w roku akademickim 2019/2020:

 • w klasie Jazz i muzyka estradowa
  • flet: dr hab.  Janusz Brych, dr hab. Ryszard Borowski
  • saksofon: dr hab. Janusz Brych
  • trąbka: dr Jerzy Małek
  • perkusja: mgr Cezary Konrad
  • akordeon: dr hab. Rafał Grząka
  • fortepian: dr hab. Włodek Pawlik, mgr Nikola Kołodziejczyk
  • gitara: mgr Marek Napiórkowski
  • skrzypce: mgr Mateusz Smoczyński
  • gitara basowa/kontrabas: mgr Paweł Pańta
  • wiolonczela: mgr Krzysztof Lenczowski
 • w klasie World Music
  • flet, saksofon: dr hab. Janusz Brych
  • instrumenty perkusyjne: dr Miłosz Pękala
  • akordeon: dr hab. Rafał Grząka
  • gitara: mgr Marcin Olak
  • skrzypce: mgr Mateusz Smoczyński

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

Przed przystąpieniem do sprawdzianów  wiedzy i umiejętności, składając dokumenty, kandydat określa wybrane, jedno z czterech proponowanych rozszerzeń specjalności:

 • I Jazz – profil wykonawczy
 • II Jazz – profil wykonawczo-autorski
 • III Jazz – profil wykonawczo-producencki
 • IV World Music
 • instrument – prezentacja do 15 minut
  • JAZZ (rozszerzenie I-III) – rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa.
   Improwizacja na bazie standardów jazzowych - dwa standardy jazzowe zróżnicowane pod względem stylu, tempa i metrum, wykonane z sekcją rytmiczną (możliwy udział własnej sekcji rytmicznej kandydata).
  • WORLD MUSIC (rozszerzenie IV) – rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, instrumenty perkusyjne, akordeon, gitara, skrzypce.
   Improwizacja zaprezentowana w dwóch zróżnicowanych pod względem stylu i tempa utworach  (możliwe kompozycje własne) wykonane solo lub z własnym, dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół lub podkład muzyczny).
 • sprawdzian
  • JAZZ (rozszerzenie I-III) – przygotowanie zadanego utworu i czytanie a vista
  • WORLD MUSIC (rozszerzenie IV) – przygotowanie improwizacji na podany temat muzyczny i czytanie a vista
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
  • percepcja interwałów
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej
  • analiza przebiegów melodyczno-harmonicznych
  • czytanie nut głosem
  • realizacja przebiegów
 • rozmowa kwalifikacyjna – zakres materiału:
  • motywacja wyboru kierunku studiów i wybranego rozszerzenia oraz zainteresowania muzyczne kandydata
  • wiedza o muzyce, kulturze i sztuce
  • problematyka jazzu i world music

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.06.2019 - 15.06.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 306 do dnia 03.06.2019 r. do godziny 14.00

 • program egzaminu wstępnego