Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na flecie, staż artystyczny

Poziom kształcenia: staż artystyczny Forma studiów: staż artystyczny

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-01 do 2020-09-13 23:59:59

Opis

Zakres tematyczny stażu:

 • zajęcia indywidualne w zakresie gry na instrumencie
 • zajęcia indywidualne w zakresie gry na instrumencie z udziałem akompaniatora

których celem jest doskonalenie warsztatu wykonawczego i rozwoju osobowości artystycznej.

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Elżbieta Gajewska-Gadzina
 • dr hab. Agata Igras
 • dr hab. Urszula Janik-Lipińska, prof. UMFC

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia stażu artystycznego jest pozytywny wynik egzaminu końcowego potwierdzający udoskonalenie umiejętności gry na instrumencie.

Kryteria oceny końcowej:

 • prawidłowa emisja dźwięku
 • prawidłowa intonacja
 • umiejętność zróżnicowania stylistycznego zaprezentowanego programu
 • co najmniej poprawny poprawny poziom techniki instrumentalnej

Zasady kwalifikacji

 • recital
Zakres materiału:
 • 20-25 minutowy program o zróżnicowanej formie i treści, zaakceptowany przez pedagoga, u którego zamierza uczyć się stażysta (program należy przesłać mailem na adres: stazeartystyczne@chopin.edu.pl)

Terminy egzaminów

17 września 2020

Dodatkowe informacje

Limit miejsc

 • 30 osoób na specjalnościach: gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na saksofonie, gra na fagocie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na akordeonie, gra na gitarze, gra na harfie, gra na perkusji.

Opłata

 • 7 500 zł za 30 godzin dydaktycznych; 9 900 zł za 30 godzin dydaktycznych + 15 godzin dydaktycznych akompaniamentu