Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na fortepianie - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność gra na fortepianie kształci pianistów w zakresie gry solowej, uwzględniając też zagadnienia związane z kameralistyką oraz pedagogiką. Przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Przedmioty kierunkowe to m.in. fortepian, kameralistyka i improwizacja. Student uzyskuje uprawnienia pedagogiczne realizując przedmioty Kolegium Pedagogicznego.

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy fortepian prowadzony będzie przez pedagogów:

 • prof. dr hab. Alicję Paletę-Bugaj
 • prof. dr hab. Elżbietę Karaś
 • prof. dr hab. Jerzego Sterczyńskiego
 • dr hab. Annę Jastrzębską-Quinn, prof. UMFC
 • dr hab. Joannę Ławrynowicz-Just, prof. UMFC
 • dr hab. Agnieszkę Przemyk-Bryłę, prof. UMFC
 • st. wykł. dr hab. Pawła Kamińskiego
 • ad. dr hab. Konrada Skolarskiego
 • wykł. Janusza Olejniczaka
 • wykł. Karola Radziwonowicza

przy współpracy:

 • ad. dr Tomasza Lupy
 • ad. dr Karoliny Nadolskiej
 • ad. dr Moniki Quinn
 • as. Macieja Woty,
 • dr hab. Pawła Kamińskiego.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • wykonanie programu solowego zawierającego m.in. dużą formę klasyczną lub romantyczną oraz etiudę F. Chopina – przesłanie nagrania audio-wideo

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)