Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na fortepianie - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, język wykładowy-angielski

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia uruchamiane przy liczbie co najmniej 3 osób, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne.

Kształci wirtuozów gry na fortepianie i przygotowuje do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w zakresie gry solowej i kameralistyki. Uwzględnia propedeutykę gry na klawesynie lub organach. Umożliwia poznanie historii polskiej kultury, szczególnie kultury muzycznej oraz historii pianistyki polskiej. Przedmioty kierunkowe to m.in. fortepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budowa z zasadami strojenia i konserwacji instrumentu, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej.

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy fortepian prowadzony będzie przez pedagogów:

 • prof. dr hab. Alicję Paletę-Bugaj,
 • prof. dr hab. Elżbietę Karaś,
 • prof. dr hab. Jerzego Sterczyńskiego,
 • dr hab. Annę Jastrzębskąj-Quinn, prof. UMFC
 • dr hab. Joannę Ławrynowicz-Just, prof. UMFC
 • dr hab. Agnieszkę Przemyk-Bryłę, prof. UMFC
 • st. wykł. dr hab. Pawła Kamińskiego,
 • ad. dr hab. Konrada Skolarskiego,
 • wykł. Janusza Olejniczaka,
 • wykł. Karola Radziwonowicza

przy współpracy:

 • ad. dr Tomasza Lupy,
 • ad. dr Karoliny Nadolskiej,
 • ad. dr Moniki Quinn,
 • as. Macieja Woty.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • sprawdzian z gry na instrumencie

Zakres materiału

 • wykonanie z pamięci dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (prezentacja 45 minut, utwory do wyboru przez komisję egzaminacyjną)

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)