Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - kameralistyka fortepianowa, staż artystyczny

Poziom kształcenia: staż artystyczny Forma studiów: staż artystyczny

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-01-07 do 2020-02-29 23:59:00

Opis

Zajęcia indywidualne w zakresie gry na instrumencie, których celem jest intensywny rozwój warsztatu wykonawczego.
Celem stażu jest doskonalenie sztuki wykonawczej w danej specjalności.

Wykładowcy:

 • prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
 • prof. Krystyna Borucińska
 • prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz
 • prof. Maja Nosowska
 • prof. Ella Susmanek
 • dr hab. Andrzej Guz, prof. UMFC
 • dr hab. Joanna Maklakiewicz
 • dr hab. Iwona Mironiuk
 • dr Łukasz Chrzęszczyk
 • dr Robert Morawski

Sposób oceny - egzamin końcowy stażu artystycznego – prezentacja programu na ok. 40 minut do wyboru przez komisję. Ocena prezentacji artystycznej wg poziomu sprawności instrumentalnej, wyrazu artystycznego i stosowanych środków wyrazu, stylowości interpretacji, prezentacji estradowej, aktywności koncertowej stażysty, postępów w czasie odbywania stażu – opinia pedagoga prowadzącego.

W sytuacji przystąpienia przez stażystę do egzaminu wstępnego na studia w UMFC po odbyciu stażu, egzamin wstępny na studia może zastąpić egzamin końcowy ze stażu.

Zasady kwalifikacji

 • przesłanie nagrania video z dowolnym repertuarem (ok. 40 minut)
lub
 • w wyjątkowych sytuacjach prezentacja przed komisją

Dodatkowe informacje

Limit miejsc

 • 20 osób na specjalnościach: gra na fortepianie, gra na organach, gra na klawesynie, kameralistyka fortepianowa

Opłata

 • 6 333 zł za 30 godzin dydaktycznych