Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na klawesynie, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność gra na klawesynie kształci klawesynistów w zakresie gry solowej z naciskiem na kameralistykę i realizację basso continuo. Przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Uwzględnia propedeutykę gry na fortepianie i organach. Przedmioty kierunkowe to m.in. klawesyn, kameralistyka, realizacja b.c., harmonia z ćwiczeniami.  Student uzyskuje uprawnienia pedagogiczne realizując przedmioty Kolegium Pedagogicznego.

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy klawesyn prowadzony będzie przez pedagogów:

 • dr hab. Alinę Ratkowskią, prof. UMFC
 • st. wykł. Władysława Kłosiewicza,

przy współpracy:

 • ad. dr Krzysztofa Garstki.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • instrument – przesłanie nagrania audio-wideo (20 minut)
 • kształcenie słuchu – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • czytanie nut a vista – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału

 • wykonanie przygotowanego programu na fortepianie lub klawesynie lub organach (dopuszcza się grę z wykorzystaniem nut), mającego na celu wszechstronną prezentację możliwości technicznych i wyrazowych kandydata (w przypadku braku możliwości dostępu do instrumentu piszczałkowego dopuszcza się nagranie na instrumencie cyfrowym) – przesłanie nagrania audio-video do 20 minut
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)