Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na klawesynie - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność gra na klawesynie kształci klawesynistów w zakresie gry solowej z naciskiem na kameralistykę i realizację basso continuo. Przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Uwzględnia propedeutykę gry na fortepianie i organach. Przedmioty kierunkowe to m.in. klawesyn, kameralistyka, realizacja b.c., harmonia z ćwiczeniami.  Student uzyskuje uprawnienia pedagogiczne realizując przedmioty Kolegium Pedagogicznego.

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy klawesyn prowadzony będzie przez pedagogów:

  • dr hab. Alinę Ratkowskią, prof. UMFC
  • st. wykł. Władysława Kłosiewicza,

przy współpracy:

  • ad. dr Krzysztofa Garstki.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • instrument – wykonanie programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (dopuszcza się grę z wykorzystaniem nut) – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

  • klawesyn – wykonanie na klawesynie programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności, z uwzględnieniem jednej z suit lub partit J.S. Bacha – przesłanie nagrania audio-wideo

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)