Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na klawesynie, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność gra na klawesynie kształci wirtuozów gry na klawesynie i przygotowuje do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w zakresie gry solowej i kameralnej. Umożliwia nabycie uprawnień pedagogicznych. Uwzględnia propedeutykę gry na fortepianie lub organach. Przedmioty kierunkowe to m.in. klawesyn, kameralistyka, literatura specjalistyczna, kontrapunkt z fugą, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, realizacja b.c. Student uzyskuje uprawnienia pedagogiczne realizując przedmioty Kolegium Pedagogicznego.

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy klawesyn prowadzony będzie przez pedagogów:

  • dr hab. Alinę Ratkowskią, prof. UMFC
  • st. wykł. Władysława Kłosiewicza,

przy współpracy:

  • ad. dr Krzysztofa Garstki.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • sprawdzian z gry na instrumencie – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

  • wykonanie dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (prezentacja do 30 minut). W przypadku braku dostępu do klawesynu dopuszcza się nagranie na innym instrumencie klawiszowym.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)