Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na klawesynie - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność gra na klawesynie kształci wirtuozów gry na klawesynie i przygotowuje do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w zakresie gry solowej i kameralnej. Umożliwia nabycie uprawnień pedagogicznych. Uwzględnia propedeutykę gry na fortepianie lub organach. Przedmioty kierunkowe to m.in. klawesyn, kameralistyka, literatura specjalistyczna, kontrapunkt z fugą, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, realizacja b.c. Student uzyskuje uprawnienia pedagogiczne realizując przedmioty Kolegium Pedagogicznego.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • sprawdzian z gry na instrumencie – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

  • wykonanie programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (dopuszcza się grę z wykorzystaniem nut)

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)