Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - muzyka dawna, staż artystyczny

Poziom kształcenia: staż artystyczny Forma studiów: staż artystyczny

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-01-07 do 2020-02-29 23:59:00

Opis

Zakres tematyczny stażu:

 • zajęcia indywidualne w zakresie muzyki dawnej,
  których celem jest doskonalenie warsztatu wykonawczego i rozwoju osobowości artystycznej oraz zagadnień wykonawstwa historycznie dobrze poinformowanego.

Warunkiem uruchomienia stażu jest zgłoszenie się całego zespołu (minimum 2 osoby).

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Lilianna Stawarz
 • dr hab. Agata Sapiecha

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia stażu artystycznego jest pozytywny wynik egzaminu końcowego potwierdzający udoskonalenie umiejętności gry na instrumencie historycznym.

Kryteria oceny końcowej:

 • prawidłowa emisja dźwięku
 • właściwe odczytanie tekstu historycznego
 • co najmniej poprawny poziom techniki instrumentalnej

Zasady kwalifikacji

 • 20-25 minutowy program o zróżnicowanej formie i treści, zaakceptowany przez pedagoga, u którego zamierza uczyć się stażysta lub przesłanie nagrania video (ok. 20-25 minut) do dnia 07.02.2020r.

Terminy egzaminów

14-18 lutego 2020

Dodatkowe informacje

Limit miejsc

 • 5 osób

Opłata

 • 7 481 zł za 30 godzin dydaktycznych