Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA - gra na organach - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność gra na organach kształci organistów w zakresie gry solowej z uwzględnieniem zagadnień związanych z kameralistyką i improwizacją. Przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Uwzględnia propedeutykę gry na fortepianie i klawesynie. Przedmioty kierunkowe to m.in. organy, kameralistyka, chorał gregoriański, hymnologia protestancka, realizacja b.c., gra liturgiczna, organoznawstwo. Student uzyskuje uprawnienia pedagogiczne realizując przedmioty Kolegium Pedagogicznego.

W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy organy prowadzony będzie w klasach:

  • prof. dr hab. Andrzeja Chorosińskiego
  • dr hab. Jerzego Dziubińskiego, prof. UMFC
  • dr hab. Bartosza Jakubczaka, prof. UMFC
  • dr hab. Jarosława Wróblewskiego, prof. UMFC
  • ad. dr hab. Arkadiusza Bialica

przy współpracy:

  • as. Wojciecha Bednarskiego
  • as. Tomasza Soczka

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • instrument – wykonanie programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (dopuszcza się grę z wykorzystaniem nut) – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

  • organy – kandydat wykonuje program na organach – przesłanie nagrania audio-wideo

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)