Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział IV - Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA - śpiew solowy, staż artystyczny

Poziom kształcenia: staż artystyczny Forma studiów: staż artystyczny

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-09-01 do 2019-09-15 23:59:00

Opis

Zajęcia dydaktyczne z wybranym pedagogiem wokalnym z towarzyszeniem pianisty. Uczestnik stażu artystycznego ma możliwość wyboru zakresu edukacyjnego z następującego katalogu: przygotowanie do egzaminu na studia licencjackie/magisterskie, przygotowanie do wszczęcia przewodu doktorskiego, kurs mistrzowski nad wybranymi zagadnieniami wokalnymi. Opcjonalnie istnieje możliwość rozszerzenia (za dodatkową opłatą) programu stażu o dodatkowe zajęcia dydaktyczne za zgodą Dziekana.

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Ryszard Cieśla
 • prof. dr hab. Robert Cieśla
 • dr hab. Robert Gierlach
 • dr hab. Magdalena Idzik
 • prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska
 • dr hab. Jolanta Janucik, prof. UMFC
 • dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC
 • prof. dr hab. Jerzy Knetig
 • prof. dr Izabela Kłosińska
 • dr Małgorzata Kubala
 • prof. dr hab. Małgorzata Marczewska
 • prof. dr hab. Mikołaj Moroz
 • dr hab. Dorota Radomska
 • dr hab. Anna Radziejewska, prof. UMFC
 • prof. dr hab. Jadwiga Rappe
 • dr hab. Eugenia Rozlach
 • dr hab. Artur Stefanowicz, prof. UMFC
 • dr YeYoung Sohn
 • prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski
 • dr Witold Żołądkiewicz
 • mgr Ae-Ran Kim
 • dr Anna Mikołajczyk-Niewiedział
 • mgr Erni Deng
 • dr Yang Liu
 • mgr Jacek Kotlarski
 • mgr Anna Gigiel-Biedko
 • mgr Jacek Laszczkowski
 • mgr Kaja Mianowana
 • mgr Marcin Wortmann
 • dr Gaosheng Duan

Dla uzyskania certyfikatu odbycia stażu wraz z oceną końcową konieczne jest przystąpienie do egzaminu końcowego. Egzamin semestralny został wskazany jako egzamin opcjonalny zależny od decyzji pedagoga.
Kryteria oceny końcowej: ocena jest wystawiana przez komisję, a kryteria oceny są zależne od zdefiniowanego przez pedagoga w uzgodnieniu z uczestnikiem programu kształcenia z katalogu wskazanego powyżej. Podstawowe kryteria oceny: wartość artystyczna, wartość techniczna, progres umiejętności.

 

Zasady kwalifikacji

 • przygotowanie dwóch utworów (arii lub pieśni) z repertuaru solistycznego, w oryginalnym języku, na pamięć
 • dostarczenie nut dla pianisty
 • zdefiniowanie preferencji w zakresie określenia programu stażu

Terminy egzaminów

19.09.2019 Sala H. Melcera od godz. 12:00

Dodatkowe informacje

Limit miejsc

 • 30 osób z możliwością poszerzenia limitu

Opłata

 • 10 791 zł za 30 godzin dydaktycznych lekcji śpiewu realizowanego równocześnie z pianistą – akompaniatorem