Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - jazz i world music, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Adresatem studiów są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian. Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań. Specjalność wyodrębnia cztery profile, które dzięki konstrukcji planów studiów przenikają się i uzupełniają. Przedmioty dedykowane każdemu z profili ujęte są w planie studiów w rozszerzeniach przedmiotów kierunkowych:

 • ROZSZERZENIE I JAZZ – PROFIL WYKONAWCZY
 • ROZSZERZENIE II JAZZ – PROFIL WYKONAWCZO-AUTORSKI
 • ROZSZERZENIE III WORLD MUSIC

Proponowane zajęcia bazujące głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach z renomowanymi artystami, kontaktach z przedstawicielami środowiska dadzą studentowi możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi i twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną. Studenci zostaną wyposażeni w znakomitą technikę oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.

Wykaz osób prowadzących swoje klasy w roku akademickim 2020/2021:

 • w zakresie Jazzu i muzyki estradowej
  • flet: dr hab.  Janusz Brych, dr hab. Ryszard Borowski
  • saksofon: dr hab. Janusz Brych, dr Maciej Obara
  • trąbka: dr Jerzy Małek
  • perkusja: mgr Cezary Konrad
  • akordeon: dr hab. Rafał Grząka
  • fortepian: dr hab. Włodek Pawlik, mgr Nikola Kołodziejczyk
  • gitara: dr Marek Napiórkowski
  • skrzypce: mgr Mateusz Smoczyński
  • gitara basowa/kontrabas: mgr Paweł Pańta
  • wiolonczela: mgr Krzysztof Lenczowski
 • w zakresie World Music
  • saksofon: dr hab. Janusz Brych
  • instrumenty perkusyjne: dr Miłosz Pękala
  • akordeon: dr hab. Rafał Grząka
  • skrzypce: mgr Mateusz Smoczyński
  • flet: mgr Ewelina Grygier
  • cymbały: mgr Marta Maślanka

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

Przed przystąpieniem do sprawdzianów  wiedzy i umiejętności, przesyłając nagrania, kandydat określa wybrane, jedno z proponowanych rozszerzeń specjalności:

 • I Jazz – profil wykonawczy
 • II Jazz – profil wykonawczo-autorski
 • III – World Music

Profil wykonawczy i profil wykonawczo-autorski:

rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, saksofon, trąbka, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa

 • instrument – przesłanie nagrania wykonania dwóch standardów jazzowych po jednym z każdej grupy standardów (lista oraz pliki mp3 zostaną zamieszczone pod linkiem na stronie Uczelni w zakładce rekrutacja). Pliki z podkładem w formacie mp3 zawierają odpowiednio dla kandydata: pełną sekcję rytmiczną, bez fortepianu, bez basu, bez perkusji) z podkładem sekcji rytmicznej (utwór powinien być nagrany z pobranym podkładem i zarejestrowany w ciągłym pliku video z jednej kamery bez montażu) – przesłanie nagrań audio-wideo
forma standardu: temat - 3 chorusy improwizacji – temat

- instrumenty dęte, fortepian, gitara grają całość według powyższego schematu
- perkusja - solo w trzecim chorusie
- basiści - zagrany temat, akompaniament, solo w drugim chorusie improwizacji, akompaniament, zagrany temat

 • sprawdzian z elementami kształcenia słuchu i harmonii jazzowej oraz czytanie nut a' vista (nuty będą wyświetlone w aplikacji na ekranie podczas sprawdzianu on-line) – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Podczas rozmowy kandydat obowiązany jest siedzieć przy instrumencie (perkusiści – werbel lub pad perkusyjny, pianiści – może być instrument elektroniczny).

Profil world music:

rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, instrumenty perkusyjne, akordeon, skrzypce, cymbały

 • instrument – przesłanie nagrania wykonania wraz z improwizacją dwóch utworów na bazie muzyki tradycyjnej (ludowej, etnicznej) zaprezentowane solo lub z własnym, dowolnym akompaniamentem (możliwa jedna kompozycja własna) – przesłanie nagrań audio-wideo

1) jeden z tańców polskich: oberek, mazur/mazurek, polonez, krakowiak, kujawiak lub któryś z tańców regionalnych

2) utwór / temat pochodzący z dowolnie wybranej kultury muzycznej – polskiej lub obcej

(możliwa kompozycja własna)

Czas prezentacji całości nie może przekroczyć 10 minut.

 • sprawdzian z elementami kształcenia słuchu i harmonii oraz czytanie nut a' vista (nuty będą wyświetlone w aplikacji na ekranie podczas sprawdzianu on-line) – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM). Podczas rozmowy kandydat obowiązany jest siedzieć przy instrumencie.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)