Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - jazz i world music - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Adresatem studiów są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian. Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań. Specjalność wyodrębnia cztery profile, które dzięki konstrukcji planów studiów przenikają się i uzupełniają. Przedmioty dedykowane każdemu z profili ujęte są w planie studiów w rozszerzeniach przedmiotów kierunkowych:

  • ROZSZERZENIE I JAZZ – PROFIL WYKONAWCZY
  • ROZSZERZENIE II JAZZ – PROFIL WYKONAWCZO-AUTORSKI
  • ROZSZERZENIE III WORLD MUSIC

Proponowane zajęcia bazujące głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach z renomowanymi artystami, kontaktach z przedstawicielami środowiska dadzą studentowi możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi i twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną. Studenci zostaną wyposażeni w znakomitą technikę oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • minirecital – przesłanie nagrania audio-video
  • rozmowa kwalifikacyjna on-line

Zakres materiału 

  • minirecital do 15 minut zawierający dwa kontrastowe utwory pod względem tempa i rytmu i charakteru kompozycji z uwzględnieniem improwizacji kandydata. Prezentacja może zawierać m.in. kom-pozycję własną.

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)