Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA - jazz i world music - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Adresatem studiów są zawodowi muzycy jazzowi – absolwenci studiów licencjackich, pragnący pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko pojętej muzyki jazzowej oraz znaleźć inspiracje do realizacji własnych celów artystycznych. Studia dają również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zespołów jazzowych przy współpracy Kolegium Pedagogicznego.

Rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: flet, saksofon, trąbka, perkusja, akordeon, fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • mini recital składający się ze standardów jazzowych zawierających improwizację kandydata lub swoich kompozycji zróżnicowanych pod względem stylu, tempa i metrum, wykonany z własnym akompaniamentem) – przesłanie nagrania audio-wideo (całość do 15 minut)
  • rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału

wykonanie programu ok. 15-20 min., składającego się z utworów jazzowych.
Kandydat występuje z własnym akompaniamentem.

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)