Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI - Kompozycja, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2020/2021:

 • prof. dr hab. Krzysztof Baculewski
 • prof. dr hab. Marcin Błażewicz
 • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
 • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
 • dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • przegląd minimum trzech samodzielnych prac kompozytorskich – przesłanych wcześniej na maila kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do 08.06.2020 – rozmowa on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • kształcenie słuchu z harmonią – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • fortepian – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

 • kształcenie słuchu i harmonia – wymagany dostęp do instrumentu klawiszowego,sprawdzian ustny:
  • czytanie nut głosem, realizacja przebiegu rytmicznego,
  • sprawdzian z zakresu harmonii na poziomie szkoły muzycznej II stopnia,
 • fortepian wykonanie dwóch utworów (utwór polifoniczny oraz utwór dowolny).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

06.07.2020 - 10.07.2020 (on-line)