Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI - Teoria muzyki, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • teoria muzyki – sprawdzian ustny on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
  • historia muzyki – sprawdzian ustny on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
  • kultura muzyczna – sprawdzian ustny on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału

  • teoria muzyki – sprawdzian ustny – znajomość zagadnień dotyczących teorii formy i składni muzycznej,
  • historia muzyki – sprawdzian ustny – znajomość zagadnień związanych z procesami i przemianami stylistycznymi zachodzącymi w historii muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej,
  • kultura muzyczna – sprawdzian ustny– sprawdzenie orientacji kandydata w bieżących wydarzeniach kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej współczesnej kultury muzycznej.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)