Fryderyk Chopin University of Music / Church Music Department

CHURCH MUSIC - church music, first-cycle

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: ogólnoakademicki Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2021-05-01 to 2021-05-31 23:59:59

Language

Polish

Description

Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka kościelnego odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii i realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Grupa zajęć kierunkowych obejmuje:

 • dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
 • naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią,
 • improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompaniamentu liturgicznego w różnych stylach, oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowanych, mających zastosowanie w liturgii.

Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu z metodyką nauczania, historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.

Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów kierunkowych i podstawowych

 • dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; ad. dr Anna Perzanowska-Tarasiuk; as. dr Bartosz Michałowski; mgr Karol Szwech
 • organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski
 • improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski; as. mgr Damian Skowroński
 • emisja głosu: wykł. dr Rafał Grozdew; wykł. mgr Joanna Łukaszewska, mgr Krzysztof Łazicki

Admission rules

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzianem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

Zakres materiału

 • organy lub fortepian
  • organy:
   1. J.S. Bach — preludium (toccata, fantazja) i fuga,
   2. J.S. Bach — skrajna część sonaty (BWV 525 – 530),
   3. J.S. Bach — chorał z cantus firmus figurowanym,
   4. utwór dowolny
  • fortepian:
   1. dwie etiudy o różnej problematyce,
   2. J.S. Bach — preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
   3. allegro sonatowe,
   4. utwór dowolny,
  • sprawdzian predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego – harmonizacja na organach wybranej przez kandydata pieśni kościelnej.
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
  • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych oraz korekta ich zapisu z brzmieniem
                        
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
  • dyrygowanie co najmniej 2-głosowym utworem chóralnym a cappella — na pamięć,
  • wykonanie partii wokalnej pieśni kościelnej z akompaniamentem — na pamięć lub utworu z zakresu repertuaru klasycznego.

Exceptions from admission procedure

Prize winners and finalists of artistic “Olympics” competitions at the central level will be exempt from the enrolment procedure from the subjects the competition pertained to. In such a case they obtain the highest number of points for these given subjects.

Date of exams

14.06.2021 - 25.06.2021

Additional documents

 • program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
 • partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi,
 • nuty utworów wykonywanych na sprawdzianie z predyspozycji wokalnych,
 • partytury utworów wykonywanych na organach lub fortepianie

należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl do 31.05.2021 lub za pośrednictwem poczty do 01.06.2021