Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Tańca

TANIEC - choreografia i teoria tańca, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-01 do 2020-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent specjalności choreografia i teoria tańca po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra sztuki. Studenci w ramach studiów drugiego stopnia nabywają umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca, z nastawieniem na wiedzę o komponowaniu dzieł choreograficznych. Absolwent specjalności choreografia i teoria tańca przygotowany jest do samodzielnej pracy twórczej. Ma przygotowanie do pracy badawczej, publicystycznej i redakcyjnej w zakresie wiedzy o tańcu.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym  podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • praktyczny sprawdzian umiejętności tanecznych (pokaz przygotowanej kompozycji ruchowej do muzyki, w dowolnej technice lub stylu tańca, wykonanej osobiście) – przesłanie nagrań audio-wideo
 • improwizacja inspirowana tematem, losowo wybranym przez kandydata – sprawdzian on-line
 • sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu teorii, historii i wiedzy o tańcu – sprawdzian on-line

Zakres materiału

Etap I

 • portfolio z informacjami na temat edukacji artystycznej – dyplomy, zaświadczenie o udziale w kursach lub warsztatach tanecznych etc.
 • prezentacja kompozycji solowej, plik wideo (3 minuty)
 • portfolio w formacie pdf oznaczone imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres: taniec@chopin.edu.pl do dnia 26.06.2020.

Etap II

 • sprawdzenie wiedzy z historii tańca i baletu oraz wiedzy o tańcu.
 • sprawdzenie umiejętności w zakresie improwizacji ruchowej według losowo wybranego tematu: postać, emocja, fragment utworu muzycznego, bądź zadanie z treścią.

 

Literatura

 1. I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983.
 2. J. Rey, Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
 3. B. Sier-Janik, Post Modern Dance. Warszawa 1995.
 4. I. Turska, Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000.
 5. R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
 6. A. Rembowska, Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość. Warszawa 2009.
 7. W. Klimczak, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca Kraków 2010.
 8. Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Redakcja H. Raszewska. Warszawa 2014.

Terminy egzaminów

01.07.2020 - 06.07.2020 (on-line)