Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Tańca

TANIEC - choreografia i teoria tańca - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent specjalności choreografia i teoria tańca po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra sztuki. Studenci w ramach studiów drugiego stopnia nabywają umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca, z nastawieniem na wiedzę o komponowaniu dzieł choreograficznych. Absolwent specjalności choreografia i teoria tańca przygotowany jest do samodzielnej pracy twórczej. Ma przygotowanie do pracy badawczej, publicystycznej i redakcyjnej w zakresie wiedzy o tańcu.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym  podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • praktyczny sprawdzian umiejętności tanecznych pokaz przygotowanej kompozycji ruchowej do muzyki, w dowolnej technice lub stylu tańca, wykonanej osobiście – przesłanie nagrania audio-wideo

Zakres materiału

  • teoria kompozycji tańca
  • pokaz solowej etiudy choreograficznej

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)