Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Tańca

TANIEC - taniec współczesny - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-23 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia kierowane są do uzdolnionych tancerzy, którzy chcą rozpocząć edukację w zakresie szeroko pojętego tańca współczesnego, a swoją przyszłość zawodową pragną połączyć z profesjonalną pracą tancerza scenicznego. Program studiów zakłada edukację w zakresie technik, stylów i form tańca współczesnego takich jak modern i contemporary, taniec jazzowy, taniec klasyczny, taniec nowoczesny, improwizacja i kontakt-improwizacja. Studia kierowane są do tancerzy, którzy ukończyli w różnego typu szkoły tańca i baletu, kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty. Stanowią ofertę dla wszystkich osób działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • sprawdzenie umiejętności praktycznych w zakresie sztuki tańca, prezentacji kompozycji solowej – przesłanie nagrań audio-wideo oraz
 • improwizacja wg struktury wylosowanej tematycznie – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału 

Etap I

 • portfolio w formacie pdf oznaczone imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres: taniec@chopin.edu.pl do dnia 08.06.2020. Portfolio powinno zawierać informacje na temat edukacji artystycznej – zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów lub studiów tanecznych, certyfikaty związane z tańcem, nagrody i dyplomy konkursowe
 • sprawdzenie umiejętności z zakresu tańca współczesnego – prezentacja kompozycji solowej, plik wideo (3 minuty) pliki wideo w formacie MP4 – przesłanie nagrań audio-wideo

 Etap II

 • improwizacja wg struktury wylosowanej tematycznie

Literatura

 1. I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983.  
 2. J. Rey, Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985. 
 3. B. Sier-Janik, Post Modern Dance. Warszawa 1995. 
 4. I. Turska, Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000. 
 5. R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
 6. A. Rembowska, Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość. Warszawa 2009. 
 7. W. Klimczak, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca Kraków 2010. 
 8. Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Pod redakcją H. Raszewskiej. Warszawa 2014.

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)