Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina


   powrót
Nazwa Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina
Adres ul.Okólnik 2, 00-368 Warszawa
Telefon +48 22 827 72 41
WWW http://www.chopin.edu.pl
E-mail info@chopin.edu.pl

 Studia (199)   Jednostki prowadzące studia (7) 
 
 strona 1/8 2 3 4 5  >>
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
DYRYGENTURA - Dyrygentura symfoniczno-operowa, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
DYRYGENTURA - Dyrygentura symfoniczno-operowa, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
DYRYGENTURA - dyrygentura symfoniczno-operowa, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - dyrygentura chóralna, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - edukacja artystyczna szkolna, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka szkolna, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, pierwszy stopień, rekrutacja dodatkowa wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - wokalistyka chóralna, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - wokalistyka chóralna, drugi stopień, rekrutacja dodatkowa uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na akordeonie, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na akordeonie, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na akordeonie, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
INSTRUMENTALISTYKA - gra na altówce, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na altówce, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na altówce, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
INSTRUMENTALISTYKA - gra na fagocie, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na fagocie, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na fagocie, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
razem: 199
 strona 1/8 2 3 4 5  >>
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce