Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - dyrygentura chóralna, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej.

Studia magisterskie na specjalności dyrygentura chóralna trwają 4 semestry. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do wykonywania zawodu dyrygenta w zespołach chóralnych i wokalno-instrumentalnych, oraz posiada kompetencje do szeroko pojętej działalności animatora kultury muzycznej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • dyrygentura chóralna
 • emisja głosu
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • fortepian

Zakres materiału

 • dyrygentura chóralna wykonanie dwóch utworów:
  • utwór wokalno-instrumentalny,
  • utwór wokalny a cappella,
 • emisja głosu – wykonanie utworu wokalnego z akompaniamentem fortepianu,
 • kształcenie słuchu – sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych,
 • fortepian:
  • etiuda,
  • utwór polifoniczny,
  • allegro sonatowe (część sonaty lub koncertu),
  • utwór dowolny.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 308 do dnia 20 czerwca 2019 r.

 • partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
 • na sprawdzian z emisji głosu należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.