Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-05-31 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej.

Studia licencjackie na specjalności prowadzenie zespołów muzycznych trwają 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata, przygotowanie do pracy z zespołami wokalnymi i muzycznymi, oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w placówkach szkolnych.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany 

 • kształcenie słuchu – sprawdzian pisemny i ustny
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
 • wybrany instrument – obowiązuje sprawdzian umiejętności gry na fortepianie w przypadku wyboru innego instrumentu

Zakres materiału 

 • kształcenie słuchu
  • sprawdzian pisemny: dyktando: 2-głosowe, pamięciowe, harmoniczne, korekta błędów,
  • sprawdzian ustny:
   • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
   • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych,

 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
  • co najmniej 3-głosowy utwór chóralny a cappella — na pamięć,
  • utwór (ew. część utworu cyklicznego) na orkiestrę smyczkową — na pamięć,
  • wykonanie pieśni (piosenki) z akompaniamentem — na pamięć,
   
 • wybrany instrument
  • wykonanie przygotowanego programu:
   1. etiuda,
   2. utwór z epoki baroku,
   3. allegro sonatowe (część sonaty lub koncertu),
   4. utwór dowolny.

Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie (w przypadku wyboru innego instrumentu) — wykonanie dwóch utworów zróżnicowanych stylistycznie, wybranych przez kandydata.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła.W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Terminy egzaminów

10.06.2019 - 15.06.2019

Dodatkowe dokumenty

należy dostarczyć do dziekanatu - pok. 308 do dnia 31.05.2019 r.

 • partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
 • na sprawdzian z emisji głosu należy dołączyć nuty wykonywanych utworów,
 • podać nazwę instrumentu, na którym kandydat wykona sprawdzian oraz dołączyć nuty wykonywanych utworów.