Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, drugi stopień

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-01 do 2019-06-20 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a.

Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a na wszystkich poziomach edukacji muzycznej, a także na uczelniach kształcących nauczycieli, takich jak: uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego. Może również prowadzić zajęcia w wyższych szkołach teatralnych i filmowych oraz w studium wokalno-aktorskim. Absolwenci tej specjalności kształceni w naszej uczelni znajdują także zatrudnienie jako akompaniatorzy do zajęć baletowych.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • rytmika
 • improwizacja fortepianowa z elementami kształcenia słuchu
 • rozmowa kwalifikacyjna

Zakres materiału

 • rytmika
  • łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 3/4, 4/4 z uzupełnieniem ósemkowym,
  • czterotaktowy temat rytmiczny do podwójnej szybkości,
  • polirytmia dwugłosowa, w której jeden głos realizowany jest śpiewem,
  • swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej,
 • improwizacja fortepianowa z elementami kształcenia słuchu
  • śpiewanie a vista piosenki dziecięcej i improwizacja akompaniamentu w transpozycji sekundowej,
  • improwizacja miniatury polifonizującej w stylu barokowym w podanym metrum (3/4, 6/8, 4/4) w dowolnej tonacji,
  • improwizacja miniatur ilustracyjnych w formie: ABA, AB, forma łukowa,
  • improwizacja łańcucha realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4 z podanym problemem rytmicznym,
  • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych i harmonicznych,
 • rozmowa kwalifikacyjna
  • motywacja wyboru kierunku studiów,
  • wiedza na temat metody E. Jaques-Dalcroze’a,
  • przedstawienie sposobu wprowadzenia wybranego przez kandydata problemu metrorytmicznego.

Terminy egzaminów

01.07.2019 - 07.07.2019

Dodatkowe dokumenty

nie wymagane