Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera - rekrutacja dodatkowa, drugi stopień, język wykładowy-angielski

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-04 do 2020-09-13 23:59:59

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „kolegium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących swoje klasy w roku akademickim 2020/2021:

 • profesorowie: Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Włodzimierz Zalewski;
 • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
 • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Małgorzata Kubala, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
przy współpracy:
 • doktorów: Joanny Freszel, AeRan Kim, Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej, Yang Liu, Anny Mikołajczyk-Niewiedział, Aleksandry Resztik, Katarzyny Trylnik, Ye Young Sohn, Witolda Żołądkiewicza;
 • magistrów: Jeannette Bożałek, Erni Deng, Jacka Laszczkowskiego, Anny Simińska, Małgorzaty Trojanowskiej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

 • śpiew – przesłanie nagrań audio-wideo
 • kształcenie słuchu – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)
 • rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzian on-line (za pośrednictwem aplikacji ZOOM)

Zakres materiału

 • śpiew kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. (14-16) programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Dopuszczalne jest nagranie w formule „karaoke” czyli do wcześniej nagranego akompaniamentu. Nagranie może być w jednym lub w kilku plikach.
 • kształcenie słuchu – egzamin online
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych.
 • rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
  • rodzaje recytatywu – przykłady,
  • ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
  • aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
  • filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
  • wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
  • ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
  • opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
  • festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.

Terminy egzaminów

15.09.2020 - 16.09.2020 (on-line)