Uniwersytet Muzyczny Fryderka Chopina / Wydział Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, język wykładowy-angielski

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-08-01 do 2020-08-31 23:59:00

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „kolegium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących swoje klasy w roku akademickim 2020/2021:

  • profesorowie: Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Włodzimierz Zalewski;
  • profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
  • doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Małgorzata Kubala, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
przy współpracy:
  • doktorów: Joanny Freszel, AeRan Kim, Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej, Yang Liu, Anny Mikołajczyk-Niewiedział, Aleksandry Resztik, Katarzyny Trylnik, Ye Young Sohn, Witolda Żołądkiewicza;
  • magistrów: Jeannette Bożałek, Erni Deng, Jacka Laszczkowskiego, Anny Simińska, Małgorzaty Trojanowskiej.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, wyniki postępowania są jawne.

Sprawdziany

  • śpiew – przesłanie nagrania audio-wideo
  • rozmowa kwalifikacyjna on-line

Terminy egzaminów

14.09.2020 - 18.09.2020 (on-line)