Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - dyrygentura chóralna, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - edukacja artystyczna szkolna, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka szkolna, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - wokalistyka chóralna, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
razem: 11
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce