Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Lista studiów


 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - dyrygentura chóralna - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - dyrygentura chóralna, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - edukacja artystyczna szkolna - rekrutacja dodatkowa, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - edukacja artystyczna szkolna - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - edukacja artystyczna szkolna, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna - rekrutacja dodatkowa, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna - rekrutacja dodatkowa, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka szkolna - rekrutacja dodatkowa, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka szkolna - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka szkolna, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych - rekrutacja dodatkowa, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych - rekrutacja dodatkowa, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
razem: 28
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce