Wokalistyka - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
WOKALISTYKA - Musical, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) niestacjonarne
WOKALISTYKA - Musical, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
WOKALISTYKA - Musical, pierwszy stopień, rekrutacja dodatkowa wyższe zawodowe (licencjat) niestacjonarne
WOKALISTYKA - Musical, pierwszy stopień, rekrutacja dodatkowa wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
WOKALISTYKA - pedagogika wokalna - śpiew solowy, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień, rekrutacja dodatkowa uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień, rekrutacja dodatkowa uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień, język wykładowy-angielski, rekrutacja dodatkowa uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień, rekrutacja dodatkowa uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy i aktorstwo, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) niestacjonarne
WOKALISTYKA - śpiew solowy, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy, pierwszy stopień, język wykładowy-angielski wyższe zawodowe (licencjat) niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy, pierwszy stopień, język wykładowy-angielski, rekrutacja dodatkowa wyższe zawodowe (licencjat) niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy, pierwszy stopień, rekrutacja dodatkowa wyższe zawodowe (licencjat) niestacjonarne
WOKALISTYKA - śpiew solowy, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
razem: 25
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce