Wokalistyka - Studia II stopnia


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
WOKALISTYKA - pedagogika wokalna - śpiew solowy - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - pedagogika wokalna - śpiew solowy, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera - rekrutacja dodatkowa, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera - tryb ponownej rekrutacji, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
razem: 24
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce