Wokalistyka - Studia II stopnia


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
WOKALISTYKA - pedagogika wokalna - śpiew solowy, drugi stopień, Białystok uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - kameralistyka, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień, rekrutacja dodatkowa uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - muzyka dawna, drugi stopień, rekrutacja dodatkowa uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień, język wykładowy-angielski, rekrutacja dodatkowa uzupełniające magisterskie niestacjonarne
WOKALISTYKA - Śpiew solowy - opera, drugi stopień, rekrutacja dodatkowa uzupełniające magisterskie niestacjonarne
razem: 14
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce