Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Studia I stopnia


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna - rekrutacja dodatkowa, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka kościelna, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka szkolna - rekrutacja dodatkowa, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka szkolna - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - muzyka szkolna, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych - rekrutacja dodatkowa, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - prowadzenie zespołów muzycznych, pierwszy stopień, Białystok wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika - tryb ponownej rekrutacji, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - rytmika, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
razem: 13
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce