Instrumentalistyka - Lista studiów


poprz.
1 2 strona 3/6 4 5 6
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
INSTRUMENTALISTYKA - gra na puzonie, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
INSTRUMENTALISTYKA - gra na rogu, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na rogu, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na rogu, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
INSTRUMENTALISTYKA - gra na saksofonie, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na saksofonie, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na saksofonie, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
INSTRUMENTALISTYKA - gra na skrzypcach, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na skrzypcach, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na skrzypcach, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
INSTRUMENTALISTYKA - gra na trąbce, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na trąbce, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na trąbce, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
INSTRUMENTALISTYKA - gra na tubie, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na tubie, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na wiolonczeli, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na wiolonczeli, pierwszy stopień wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na wiolonczeli, pierwszy stopień, rekrutacja dodatkowa wyższe zawodowe (licencjat) stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - gra na wiolonczeli, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
INSTRUMENTALISTYKA - kameralistyka fortepianowa, drugi stopień uzupełniające magisterskie niestacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - kameralistyka fortepianowa, drugi stopień uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - kameralistyka fortepianowa, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie niestacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - kameralistyka fortepianowa, drugi stopień, język wykładowy-angielski uzupełniające magisterskie stacjonarne
INSTRUMENTALISTYKA - kameralistyka fortepianowa, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
INSTRUMENTALISTYKA - kameralistyka, staż artystyczny staż artystyczny staż artystyczny
poprz.
1 2 strona 3/6 4 5 6
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce