OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
  1. Przetwarzanie danych
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 2 w celu związanym z rekrutacją na studia.
  2. Błędy danych
    Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przeze mnie błędnych danych w systemie IRK i zobowiązuję się do ich niezwłocznego poprawienia.