OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'AKCEPTUJĘ' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'NIE AKCEPTUJĘ' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym i załączanych dokumentach przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnik 2 w celu związanym z rekrutacją na studia w UMFC.
     
  2. Wyrażoną zgodę mogę w dowolnym momencie i bez podania przyczyny wycofać, jednakże będzie to jednoznaczne z przerwaniem procesu rekrutacji na studia.
     
  3. Zapoznałam/em się z informacją na temat przetwarzania moich danych w UMFC. (TUTAJ)
     
  4. Przyjmuję do wiadomości, że UMFC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podanie przeze mnie błędnych danych w systemie IRK i w przypadku zaistnienia takiej sytuacji zobowiązuję się do ich niezwłocznego sprostowania.