Najczęściej zadawane pytania

Kto powinien rejestrować się przez system IRK? 

Internetowa Rejestracja Kandydatów przewidziana jest dla kandydatów na studia I stopnia legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym w trybie: "nowej matury", "starej matury", Matury Międzynarodowej, Matury Europejskiej, matury zagranicznej, a także dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom licencjacki lub magisterski.

Czy kandydat zdaje jakieś egzaminy wstępne, a jeżeli tak to jakie? 

Szczegółowe informacje o egzaminach na poszczególne kierunki studiów znajdują się w ofercie edukacyjnej.

Co należy wpisać w rubrykę ‘numer dokumentu’ w zakładce wykształcenie, jeśli świadectwo z numerem otrzymam dopiero pod koniec czerwca?

Można wpisać rok zdawania matury. Numer dokumentu należy uzupełnić później – po otrzymaniu świadectwa.

Czy mogę w trakcie trwania rejestracji zmienić wybrany kierunek?

Tak. Kandydat może zmienić wybrany kierunek studiów, o ile jest jeszcze taka możliwość, tzn. trwa jeszcze rejestracja zarówno na te studia, z których kandydat chce się wypisać jak i te, na które zamierza się zapisać (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej). Wystarczy wyrejestrować się z dotychczasowego kierunku i zapisać się z tego samego osobistego konta rejestracyjnego na nowo wybrane studia.  

Ile wynosi opłata rekrutacyjna i gdzie należy ją wpłacać?   

Opłata rekrutacyjna jest naliczana na koncie osobistym w IRK po zarejestrowaniu na dany kierunek. Wyso­kość opłaty na stu­dia I i II stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2016/2017 zosta­nie podana w ter­mi­nie póź­niej­szym (zgod­nie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).  

Opłatę należy wpłacić na konto Uczelni. Numer konta dostępny jest na stronie Uczelni.

Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?   

Sprawy techniczne, związane z systemem IRK i z przebiegiem rekrutacji, można zgłaszać pod adresem irk@chopin.edu.pl.

W podpisie zgłoszenia należy podać PESEL i nazwisko.

Jakiś czas temu zarejestrowałem się w systemie IRK. Niestety, zapomniałem hasła. Jak mogę je odzyskać?   

Kandydat ma do dyspozycji funkcję 'odzyskiwanie hasła', widoczną na ekranie startowym poniżej pól logowania.