Kontakt

Kierunek DYRYGENTURA – dyrygentura@chopin.edu.pl

Kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI – kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl

Kierunek INSTRUMENTALISTYKA – instrumentalistyka@chopin.edu.pl

Kierunek JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA – jazz@chopin.edu.pl

Kierunek WOKALISTYKA – wokalistyka@chopin.edu.pl

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl

Kierunek REŻYSERIA DŹWIĘKU – rezyseriadzwieku@chopin.edu.pl

Kierunek MUZYKA KOŚCIELNA – muzykakoscielna@chopin.edu.pl

Kierunek TANIEC – taniec@chopin.edu.pl

 

Rekrutacja w Filii UMFC w Białymstoku:

Kierunek INSTURMENTALISTYKA – filia@chopin.edu.pl

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ – filia@chopin.edu.pl

Kierunek WOKALISTYKA – filia@chopin.edu.pl